Mozzarella Ball (265g)
Picture of Mozzarella Ball (265g)
  • Mozzarella Ball (265g)
  • Mozzarella Ball (265g)

From Brue Valley Farm, Glastonbury, Somerset.


Cows milk mozzarella, for pizzas & bakes.


Vegetarian, Gluten free

£3.09
Qty.