Mozzarella Ball

Picture of Mozzarella Ball
  • Mozzarella Ball
  • Mozzarella Ball

From Brue Valley Farm, Glastonbury, Somerset.


Cows milk mozzarella, for pizzas & bakes.


Vegetarian, Gluten free

(apx.) 265g
£3.79
Qty.